Introducere

La nivelul activității comerciale desfășurate de către centrul Promenada Sibiu pot fi întâlnite mai multe situații în care vom prelucra datele tale cu caracter personal. Mai multe detalii poți găsi în cele ce urmează: 

Noi suntem Festival Shopping Center S.R.L. o societate de drept român, cu sediul social în București, Calea Floreasca 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, secțiunea A5.1, biroul nr 04, sector 1, România, înregistrată sub nr. J40/11313/2018, C.U.I. RO 24031527 (în continuare Operator”), parte din Grupul NEPI Rockcastle.  

În activitatea de promovare a Promenada Sibiu colaborăm cu următoarele entități parte ale Grupului NEPI Rockcastle:  

 • NE Property BV 7-29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, Etajul 3, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Dutch Chamber of Commerce sub numarul. 34285470 
 • NEPI Investment Management SRL  Calea Floreasca 169A, Cladirea A, sectiunea 5.1, biroul 14, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/16378/2007, CUI RO22342136  
 • Marketing Advisers SRL Calea Floreasca 169A, Cladirea A, Sectiunea A5.1, biroul 37, Sector 1, Bucuresti, Romania, , inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/50498/2014, CUI RO33099670 

Din perspectiva modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal în scopuri specifice de marketing, relația dintre Operator, NE Property BV, NEPI Investment Management SRL și Marketing Advisers SRL este de operatori asociați, conform art. 26 din GDPR. 

De asemenea, tot în scopul promovării Promenada Sibiu, NE Property BV pune la dispoziția utilizatorilor site-ul www.promenadasibiu.ro („Site-ul”). 

Prezenta notă de informare se adresează tuturor persoanelor vizate care vizitează centrul comercial  

Promenada Sibiu, accesează Site-ul, participă la campanii promoționale sau evenimente similare desfășurate în incinta centrului comercial sau în mediul online sau  reprezintă furnizorii/partenerii/colaboratorii sau chiriașii în desfășurarea relației contractuale cu Promenada Sibiu.  

Modul în care vom prelucra datele tale cu caracter personal diferă în funcție de relația pe care o ai cu Promenada Sibiu. Pentru a primi mai multe informații alege categoria de mai jos care ți se potrivește: 

Sunt vizitator sau client centrului comercial 

Sunt utilizator al site-ului centrului comercial  

Sunt reprezentant legal sau persoană de contact a unui furnizor, colaborator sau chiriaș al centrului comercial   

Fac parte din personalul furnizorilor, colaboratorilor sau chiriașilor centrului comercial 

În toate cazurile, beneficiezi de o serie de drepturi ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal pe care Promenada Sibiu le deține în raport cu tine. Informații privind aceste drepturi, precum și privind modul în care acestea pot fi exercitate sunt disponibile în secțiunea Drepturile persoanelor vizate 

Ne angajăm să prelucrăm datele cu caracter personal cu respectarea legislației aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal și cu bunele practici în materie. Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea privind Securitatea și acuratețea datelor.  

În plus, la nivelul Grupului NEPI Rockcastle, a fost desemnat un Responsabil pentru Protecția Datelor, care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor aferente protecției datelor. Responsabilul pentru Protectia Datelor poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, utilizând datele de contact menționate mai jos: 

 • prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, București, România 
 • prin email, la adresa de email: Protection@nepirockcastle.com 
 1. Vizitatori site-ului centrului comercial  
 1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 
 • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii  
 • Date de acces în Cont, de exemplu: parolă  
 • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 
 • Date privind preferințele/interesele tale, de exemplu date privind domeniile de interes – e.g., modă, tehnologie, animale de companie etc.  
 • Date privind interacțiunea ta cu Site-ul, de exemplu: informații referitoare la magazinele pe care le-ai căutat, faptul că ai ales o serie de produse/servicii ca fiind favorite sau că ai selectat o serie de evenimente la care dorești să participi, precum și recurența cu care vizitezi Site-ul nostru/accesezi Contul. 
 • Date demografice, se exemplu: sex, oraș și cartier în care locuiești, dacă ești căsătorit sau nu, dacă ai copii sau nu, numărul copiilor și vârsta lor 
 • Date privind participarea la campanii promoționale și evenimente similare, de exemplu: premii câștigate, imaginea 
 • Date financiare, de exemplu: numărul contului bancar. 
 • Date colectate prin modulele cookie sau alte mijloace tehnice similare (i.e., fișiere mici de text care se stochează pe calculatorul, telefonul, tableta sau dispozitivul tău mobil, și conțin informații cu privire la activitatea ta pe respectivele site-uri/aplicații), de exemplu: sub-pagini accesate, perioadă petrecută pe o anumita pagina  
 • Date de pe rețelele de socializare, de exemplu: codul unic de identificare furnizat de rețeaua Facebook 

În cazul Site-ului, colectăm și IP-ul tău, însă aceasta data nu este prelucrată și nici utilizată în vreun scop ulterior la acest moment.